• tuclock
 • mouette
 • szlugtime
 • eredvareth
 • mindfuckk
 • hungrylittledemon
 • wormstache
 • szaaatan
 • mostwanted14312
 • dansemacabre
 • mastema
 • centrumchujozy
 • guyver
 • madsounds
 • smerfetka
 • nataa
 • StoleMyHeart
 • just-be-yourself
 • DolceCuore
 • bemylover
 • jointskurwysyn
 • coupdetat
 • arwenacrow
 • strapple
 • missweird
 • helloiamoswaldcobblepot
 • misswindy
 • kielkovsky
 • blood-circus
 • yourpoison
 • leukopenia
 • pvnkyprincess
 • hyouuka
 • Victoire
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Czasu dłońmi nie zatrzymasz. Ludzi, którzy nie chcą być w twoim życiu, też nie. Dłońmi nie dasz rady. Groźbami staniesz się śmieszny. Prośbą naiwny. Tylko właściwy człowiek będzie chciał zostać przy tobie, kiedy nie zrobisz nic. Nie będziesz walczył, nie będziesz błagał, nie będziesz straszył. Czasem milczenie mówi nam najwięcej i najgłośniej. Milczenie to złoto. Pokazuje naszą wartość w oczach innych.

— "Look Beautifully"
Reposted fromnatelle natelle viaeternaljourney eternaljourney
1562 e734
3029 50f4
Reposted frometernaljourney eternaljourney
8335 e2c6
Reposted frommisza misza viaforgettoregret forgettoregret
Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— Krzysztof Kieślowski
4577 0cb2
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viagdziejestola gdziejestola
6241 e121
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viagdziejestola gdziejestola

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".


— Tove Jansson "Listy"
3534 bea5
Reposted frommisterpeter misterpeter viamiktoria miktoria
"Tych, co mówią 'dla mnie muzyka nie znaczy nic' uważam za przekreślonych, nie mam ochoty na kontynuację; to coś nadzwyczaj poważnego, gdyż muzyka właśnie dosięga tego, co w każdym najintymniej skryte.  Z kimś, kto nie czuje muzyki, nie mam żadnych punktów stycznych. (...) Ktoś niewrażliwy na muzykę cierpi na okropne kalectwo"
— Emil Cioran
Reposted frommerkaba merkaba viaadriannak adriannak
Największe cuda przychodzą w małych paczuszkach.
— znalezione
Reposted frompensieve pensieve viashitsuri shitsuri
9689 a665 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viashitsuri shitsuri
9816 3ecb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viashitsuri shitsuri

Wędrowcy są zawsze wędrowcami wbrew własnej woli, inaczej zaliczają się do kategorii turystów lub wycieczkowiczów. 

— Leopold Tyrmand
Reposted fromcatchmelater catchmelater viapomsa pomsa
7377 6071 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapomsa pomsa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl